14 maja 2020 roku profesor Michał Jackowski wziął udział w siódmym spotkaniu prawników zajmujących się prawem własności intelektualnej - Meet(IP)ings.

Michał Jackowski, specjalizujący się w zastosowaniu metodyk projektowych w pracy prawnika, wyjaśniał dlaczego agile legal project management jest niezbędny – szczególnie w działach odpowiedzialnych za zarządzanie własnością intelektualną. Webinarium cieszyło się dużym zainteresowaniem środowiska prawników IP.

Meet(IP)ings to spo­tka­nia ad­­wo­­ka­­tów, ra­d­ców pra­w­nych, rze­cz­ni­­ków pa­­te­n­to­­wych, apli­­ka­n­tów oraz stu­­de­n­tów, organizowane cyklicznie wraz z Wy­ż­szą Sz­ko­­łą Ba­n­ko­­wą w Poznaniu oraz Wydawnictwem Wolters Kluwer Polska.

Każde spotkanie trwa  ok. 2 godziny i obejmuje kilka wykładów. W ciągu 15 minutowej prezentacji każdy z prelegentów przedstawia wybrane przez siebie zagadnienie wskazując na swoje doświadczenia praktyczne. Następnie temat jest omawiany podczas krótkiej dyskusji. Spotkania odbywają się raz w miesiącu – w dobie epidemii koronawirusa przyjęły formę spotkań online.