W ramach wsparcia udzielanego przez nasz zespół obsługi inwestycji i zamówień publicznych na rzecz kluczowego projektu energetycznego w Polsce, Marta Dziewulska, Jędrzej Witaszczak i Wiktoria Zielińska pomogli wprowadzić Klientowi do Kontraktu Zmianę w trybie Subklauzuli 13 i uzyskać dodatkowe wynagrodzenie w wysokości ok. 500 000 zł.

Negocjacje z Inżynierem Kontraktu oraz Zamawiającym co do zasadności wprowadzenia Zmiany, obejmującej wykonanie zamiennego i poszerzonego zakresu prac w zakresie budynku technicznego, nie były łatwe. Inżynier Kontraktu oraz Inwestor twierdzili, że zakres spornych prac wchodzi w zakres Kontraktu i winien być uwzględniony w Cenie Kontraktowej.

Finalnie, przedstawiona przez nas argumentacja obejmująca nie tylko analizę prawną, ale i techniczną, znalazła uznanie u drugiej strony.

Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego przekonała zwłaszcza szczegółowa analiza PFU oraz właściwie przygotowana propozycja Zmiany, co ostatecznie pozwoliło uzyskać dla Klienta dodatkowe wynagrodzenie.

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia w procesach inwestycyjnych, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami: