Czy spółka zajmująca się tworzeniem oprogramowania (software house) może skorzystać z ryczałtu od dochodów spółek? Pojawiła się kolejna interpretacja z zakresu CIT estońskiego.                                                                                                                                                                                                                                                 

Czy spółka zajmująca się tworzeniem oprogramowania (software house) może skorzystać z ryczałtu od dochodów spółek? Pojawiła się kolejna interpretacja z zakresu CIT estońskiego.

Opublikowano kolejną interpretację z zakresu CIT estońskiego, na którą warto zwrócić uwagę. Jedno z pytań dotyczy tego, czy spółka zajmująca się tworzeniem oprogramowania (software house) może skorzystać z ryczałtu od dochodów spółek.

Zdaniem KIS – nie

W interpretacji pojawia się koronny argument, że skoro spółka przenosi na klientów prawa majątkowe związane z wdrażaniem i integrowaniem oprogramowania, a także udziela licencji na korzystanie z oprogramowania, to spółka uzyskuje przychody z praw autorskich do wytworzonego oprogramowania. W konsekwencji nie może ona skorzystać z opodatkowania swoich dochodów CIT estońskim.

W naszym przekonaniu, przepisy nie zabraniają software house’om korzystania z CIT estońskiego, a KIS pominął w swoim stanowisku kilka istotnych kwestii:

  •  nie odniósł się do argumentów wnioskodawcy – słusznych moim zdaniem:
    •     MF w objaśnieniach wskazał, że wyłączenia z CIT estońskiego dotyczą dochodów pasywnych; sprzedaż, czy licencjonowanie tworzonego czy rozwijanego przez siebie oprogramowania NIE jest przychodem pasywnym; 
    •     przychody pasywne powstałyby po stronie spółki, jeżeli odprzedawałaby prawa autorskie lub udzielała licencji na programy, które wcześniej od kogoś innego nabyła;
    •     na CIT klasycznym przychody z praw autorskich w przypadku software house są przychodem z działalności operacyjnej, a nie z zysków kapitałowych;
  •  wyłączenie korzystania z CIT estońskiego dotyczy tylko takich spółek, u których przychody pasywne stanowią ponad 50% ogółu przychodów. Samo zatem uzyskanie przychodów z praw autorskich, nawet jeśli uznane byłyby za przychody pasywne – jeszcze nie przesądza o braku możliwości skorzystania z CIT estońskiego.

Czy to oznacza, że software house, czy szerzej – firmy innowacyjne, faktycznie mogą skorzystać z CIT estońskiego?

Naszym zdaniem zdecydowanie tak. Stanowisko KIS jest niezgodne z celem przepisów, objaśnieniami MF oraz intencją samego prawodawcy. Ciekawe jakie stanowisko w tej sprawie będą zajmować sądy administracyjne. 

Trzeba jednak pamiętać, że przed argumentami KIS i US takimi, jak w omawianej interpretacji można się skutecznie zabezpieczyć. Wymaga to umiejętnego i kompleksowego dostosowania postanowień umów sprzedażowych i licencji oraz konsekwentnego stosowania ich na przyszłość.

Jest to jeden z głównych zakresów naszego działania, gdy audytujemy i przygotowujemy naszych klientów do przejścia na CIT estoński. 

Interpretację, o której mowa znajdziecie tutaj.

W przypadku pytań – zapraszamy do kontaktu!

Paweł Kuźmiak: p.kuzmiak@dsk-kancelaria.pl

Marta Chorzępa-Starosta: m.starosta@dsk-kancelaria.pl