Pierwszy kwartał 2019 roku przyniósł kilka nowości w DSK.                                                                                                                                                                                                                                     

1. Nasz zespół i nasza organizacja rozrasta się i rozwija:

 • Powitaliśmy w gronie wspólników DSK Kancelaria Martę Dziewulską, Natalię Cieplińską i Marcina Palusińskiego oraz rozpoczęliśmy proces przekształcenia Kancelarii w spółkę komandytową.
 • Powitaliśmy na pokładzie Mariannę Klejewską, Łukasza Masztalerza, Pawła Janickiego, Makarego Wajdziaka, Monikę Redzyńską, którzy wzmocnili nasz Dział Korporacyjny i Prawa IT oraz Dział Zarządzania Wierzytelnościami.
 • Już zadomowiliśmy się w naszym drugim biurze w Poznaniu. Rozglądamy się za lokalem w Warszawie dla naszego Warsaw Legal Desk.
 • Dostaliśmy zlecenie w bardzo prestiżowej i precedensowej sprawie, nałożonej – jako pierwszej w Polsce – kary administracyjnej za naruszenie RODO. Zespół DSK pod kierunkiem prof. Michała Jackowskiego, we współpracy z zespołem LexDigital, pomaga przygotować i złożyć skargę w tej sprawie.
 • Dołączyliśmy do Euro Latam Lex. Jest to sieć wiodących niezależnych firm prawniczych z Europy, w szczególności z krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz Ameryki Łacińskiej. Dla Kancelarii DSK, świadczącej usługi prawne firmom z kapitałem hiszpańskim, naturalną potrzebą stał się udział w organizacji zapewniającej międzynarodowe wsparcie. Dołączając do EURO LATAM LEX chcemy się rozwijać, zwiększając jednocześnie naszą zdolność do coraz lepszego odpowiadania na potrzeby naszych klientów.

2. Nasi prawnicy aktywnie uczestniczyli w konferencjach i sympozjach:

 • DSK Kancelaria była partnerem najważniejszej w branży budowlanej konferencji „Infrastruktura Polska i Budownictwo”, która odbyła się w lutym 2019 roku. W panelu dyskusyjnym dotyczącym infrastruktury drogowej Marta Dziewulska wymieniała poglądy z przedstawicielami wykonawców, ubezpieczycieli oraz zamawiających. Debatę zdominował temat waloryzacji kontraktów, projekt nowej ustawy PZP oraz potencjał realizacji w ramach PPP. Podczas wieczornej gali wręczono Diamenty Infrastruktury i Budownictwa. W jednej z kategorii nagrodę wręczał Partner Kancelarii Jakub Depa. Gratulujemy naszym klientom zdobytych nagród i wyróżnień.
 • Profesor Michał Jackowski wystąpił z prelekcjami na XXVI Światowym Kongresie Prawa zorganizowanym w Madrycie przez World Jurist Association oraz na konferencji Corporate Legal Counsel Forum – spotkaniu profesjonalistów kierujących działami prawnymi w polskich i międzynarodowych korporacjach.
 • Nasza kancelaria była również partnerem Kongresu Regulacji Prawnych z Obszaru Zarządzania Wierzytelnościami, a uczestnikiem panelu poświęconego zmianom legislacyjnym w otoczeniu komorników był Partner Kancelarii Łukasz Szmit.
 • Marta Ciesielska, Patrycja Niemczyk i Michał Solarski wzięli udział w Ogólnopolskich Dniach Praktyk Prawniczych, dzieląc się z młodymi adeptami prawa swoją wiedzą. Patrycja Niemczyk i Michał Solarski reprezentowali również Kancelarię DSK podczas Dni Kariery AIESEC.
 • Paweł Kuźmiak podzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem dotyczącymi wdrażania Innovation Box podczas webinaru organizowanego przez SODA – Stowarzyszenie Software Development Association Poland. Według danych organizatorów cieszył się on dużym zainteresowaniem.
 • Łukasz Lewandowski wziął udział w konferencji „Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw – aspekty praktyczne”, gdzie miał okazję podzielić się swoim doświadczeniem zdobytym podczas pracy doradcy restrukturyzacyjnego.

3. Pierwszy kwartał to kilka sukcesów naszych prawników:

 •  Dział Prawa IT i IOT Natalii Cieplińskiej i Dział Podatkowy Marcina Palusińskiego wdrożył pierwszy IP BOX dla software house’u, który efektywnie oszczędza klientowi 10% dochodu. Kontynuujemy kilka innych procesów wdrażania ulgi badawczo-rozwojowej i IP Box u innych klientów, głównie z branży IT.
 •  Dział Obsługi Inwestycji i Zamówień Publicznych rozpoczął obsługę dwóch kontraktów na budowę dróg ekspresowych. Prowadzimy dla naszych klientów roszczenia, wspieramy m.in. w przygotowywaniu programów, rozliczeń, przepływów finansowych.
 •  Dużym sukcesem jest z zakończenie negocjacji porozumień-ugód dotyczących zmiany 3 kontraktów na projektowanie i budowę dróg wojewódzkich w związku z nadzwyczajnym wzrostem cen materiałów i usług w sektorze budowlanym (kontrakty zawarte w 2016 roku). Pozwoliło to naszemu klientowi uniknąć rażącej straty wynoszącej kilkadziesiąt milionów złotych. To pierwsze w Polsce zakończone sukcesem postępowania oparte o klauzulę rebus sic stantibus.
 •  Dział Zarządzania Wierzytelnościami pozyskał dwóch dużych klientów o łącznym portfelu wierzytelności przekraczającym 50 milionów złotych. Ważną dla kosztów zarządzania wierzytelnościami była wygrana w precedensowej sprawie dotyczącej skargi na opłatę egzekucyjną komornika. Pozwala ona uniknąć tej opłaty (150 zł) w każdej z wszczynanych dla klientów spraw. Oszczędność szacujemy na kilkanaście milionów złotych rocznie.
 •  W ramach Działu Zarządzania Wierzytelnościami coraz bardziej istotna jest sekcja prawa upadłościowego i restrukturyzacji. Łukasz Lewandowski zakończył 4 postępowania, w których uczestniczył jako doradca restrukturyzacyjny.
 •  Dział Korporacyjny i Prawa IT uczestniczył w kilku ważnych transakcjach:
  •  pomogliśmy klientowi z branży nowych technologii rozstać się ze wspólnikiem i ustalić korzystne dla spółki zasady spłaty należności;
  •  klient z branży IT uruchomił z naszą pomocą program motywacyjny oraz wyemitował pierwsze akcje dla pracowników;
  •  kontynuujemy proces dofinansowania spółki wykorzystującej owady do przetwarzania materii organicznej, oparty o emisję akcji i obligacji;
  •  przeprowadziliśmy badanie due diligence dużej spółki chemicznej dla niemieckiego inwestora a obecnie asystujemy w procesie nabycia jej udziałów;
  •  pomogliśmy w podpisaniu Term Sheet związanego z dofinansowaniem innowacyjnego start-upu z branży energetycznej przez dużego inwestora branżowego.

DSK_Q1